27.7.2012

Ovatko miehet ja naiset tasa-arvoisia?

Suomen työeläkejärjestelmään liitettiin 2000-luvulla uusi korjaustekijä tulevaisuuteen, jossa eläkevarojen riittävyyttä korjataan uudella elinaikakertoimella. Eli mitä pidemmäksi ihmisten eliniän odotetaan tulevaisuudessa nousevan niin eläkkeitä pienennetään siinä suhteessa, että rahat riittäisi. Periaate on kai ihan järkevä.

Kirjoitin aiheesta pari vuotta sitten otsikolla 'Eläke, elinaikakerroin ja tasa-arvo?'. Eräs ihmetystä herättävä kysymys heräsi minulle siinä yhteydessä, että vaikka naisten eliniän odote oli kaikissa laskelmissa paljon pidempi kuin miesten niin koko korjauskerroin oli molemmille sukupuolille aivan sama. 

Kirjoitin siinä:

Eliniän odote oli Suomessa arvioitu v 2008 keskimäärin 78,8 vuodeksi mutta sepä jakautuu kovin epätasaisesti. Tällä hetkellä syntyvän poikalapsen elinajan odote on 76,3 vuotta kun se tyttölapsella on 83 vuotta - eroa melkein 7 vuotta.

Ensi näkemältä tuo ei kuulosta ehkä kovin suurelta erolta. Mutta jos ajatellaan hiukan toiselta näkökulmalta. Ihmisten työuria yritetään pidentää 68 ikävuoteen asti.

Syntyvä poikalapsi ehtisi nauttia eläkettä 76,3 - 68 eli 8,3 vuotta mutta tyttölapsi vastaavasti 83 - 68 eli 15 vuotta.

Siis nainen ehtisi elinaikanaan nauttia eläkettä melkein kaksinkertaisen ajan eikä tällaista eroa oteta mitenkään huomioon elinaikakertoimessa!!!!!

Todellista sukupuolten tasa-arvoa. Nyt olisi miesliikkeellä tehtävää!
 

Tuo laskelma on toki ihan teoreettinen. Mutta kun törmäsin taas johonkin militantti-feministiin, joka valitteli vielä nyt vuonna 2012 miten naisraukkojen euro on vain sen 80 senttiä edelleenkin avasin Pauli Sumasen loistavan aihetta käsittelevän nettisivuston. Suosittelen sivustoa lämpimästi.

Sieltä löytyi mielenkiintoista faktoja:

Stakesin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Timo Karjalainen kertoi, että vanhuus- ja leskeneläkkeitä suoritettiin miehille 5,7 miljardia euroa ja naisille 6,6 miljardia euroa. Ansioista laskettuna naisten maksujen osuus oli noin 45 prosenttia, mutta naiset saivat maksetuista eläkkeistä noin 53 prosenttia.

Miehet siis kustantavat huomattavan määrän naisten eläkkeistä – kuten myös terveyskuluista. Naiset maksavat sairausvakuutuksen tuloista noin 45 prosenttia. Julkisen sairauden- ja terveydenhuollon sekä vanhustenhuollon menoista naisten osuus vuonna 2002 oli Timo Karjalaisen artikkelin mukaan 59 prosenttia. 

No nuo numerot puhukoon puolestaan. Miehet maksavat enemmän mutta saavat vähemmän.

Vaikka työeläkekin on eräänlainen vakuutus jossa riksiä jaetaan niin sen periaatteisiin on kuitenkin kuulunut, että jollain yritetään laskea mitä kunkin osalta on eläkemaksuja kartutettu ja että eläkkeet suhteutettaisiin paljonko maksuja on maksettu. Siihen nähden tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta, että naiset nostavat  enemmän eläkkeinä ulos kuin miehet vaikka ovat eläkemaksuna kartuttaneet eläkevaroja miehiä vähemmän.

Mutta en löytänyt mistään kunnon tilastoa, josta olisi selvinnyt työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle jääneiden osuudet sukupuolittain. Työttömyyseläke oli määräaikainen aikaisempien lamojen paikkaukseen tarkoitettu ja sen merkitys on hyvin vähäinen mutta työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain siirtyneiden määrä  ei ole mitenkään vähäinen ja heidän keski-ikänsä on jossain 52 vuoden paikkeilla.

Kaikissa tilastoissa ja niihin liittyvissä mediatiedotteissa mitä löysin 2000-luvulta niin vaikka niissä hehkutettiin miten eläkkeelle siirtymisen keski-ikä oli koko ajan hiukan noussut niin luvuissa oli minun ymmärtääkseni vain oikeasti vanhuuseläkkeelle siirtyneet. Muuten en oikein  ymmärrä paljon yli 60 vuoden keskiarvoja.
No tuolla Pauli Sumasen  nettisivustolla on paljon muutakin mielenkiintoista jos jaksaa kahlata. Yksi haastavimpia on hänen teesinsä:

Miehen euro oli 90 senttiä vuonna 1999, kun laskemme miehille ja naisille tuntipalkan tehtyä normaalia vuosityötuntia kohden ILO - 100 - sopimuksen ja EU-päätöslauselmien mukaisesti .

Hän on hyvin perustellut tilastoihin ja laskelmiin väitteensä niin vakuuttavasti, että vain täydellinen aasi (tai häikäilemätön militantti-feministi!!!!!)  sen jälkeen vielä kehtaa väittää, että 'naisen euro on vain 80 senttiä'.
Tosin tuohonkin Sumasella on  loistava kannanotto:

Naisen euro on 80 senttiä- sanontahan on poliittista liirumlaarumia ja sen levittämisessä käytetään Göbbelsin menetelmää: "Kun samaa väitettä toistetaan riittävän kauan, valtaosa ihmisistä alkaa ottaa sen todesta, vaikka väite olisikin alkujaan ihan tuulesta temmattu." 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti