25.2.2011

Suomen perustuslakeja rukataan

Nyt olisi aika alkaa eduskuntavaaliehdokkaiden tenttaus perustuslakiin suunnitelluista muutoksista. Hätkähdin aika tavalla kun luin seuraavan muutosehdotuksen (tiedot löytyivät Jorma Jaakkolan ansiokkaasta kirjoituksesta täältä):

"Suomen perustuslaki ennen ja nyt
« : 23. Helmikuuta 2011, 14:15 »
Vastaa lainaten
Perustuslain 1§ ja 2§ muutosten historia


Pykälän 1 muutokset:

Suomen laki II 1994:

Suomen Hallitusmuoto 17.7.1919/94

1 §.

Suomi on täysivaltainen tasavalta, jonka valtiosääntö on vahvistettu tässä hallitusmuodossa ja muissa perustuslaeissa.


Suomen laki II 1995:

Suomen Hallitusmuoto (17.7.1995/969)

1 §.
Suomi on täysivaltainen tasavalta, jonka valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden
ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Suomen kansanvaltainen valtiosääntö on vahvistettu tässä hallitusmuodossa ja muissa perustuslaeissa.


Suomen perustuslaki 2000 (11.6.1999/731):

Valtiojärjestyksen perusteet

1 § Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.


Muutosehdotus (2011):

1 §

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

"

Eli uudessa muutosehdotuksessa on kokonaan jätetty pois julistus: Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Samoin on jätetty pois julistus: "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa." Onkohan niin ettei noitakaan arvoja ole tarkoitus enää suojata?

Mutta mukaan on mahdutettu muutaman kerran mielenkiintoinen sanamuoto. Tässä lainaus samaisesta Jorma Jaakkolan kirjoituksesta:

Nimittäin Suomen perustuslaki 2000 (11.6.1999/731) pykäliin 94 ja 95 on lisätty teksti "... Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle."

Oletko muuten nähnyt mediassa kirjoitettavan tai keskusteltavan asiasta? Taidetaan edetä sammutetuin lyhdyin tässäkin. Minulla on hyvä ehdotus: eduskunta voisi järjestää niin, että tuo uuden eduskunnan hyväksyntä hankkeelle tehtäisiin päivää ennen vuoden 2011 itsenäisyyspäivää - kuten tehtiin sammutetuin lyhdyin joulukuussa 2006 hyväksyttäessä EU:n perustuslakia.

1 kommentti:

 1. Eräs blogisti oli huomannut muunlaisiakin ihmeellisyyksiä:

  94 §
  Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen
  Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä.

  Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

  95 §
  Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
  Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.
  Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

  Lähde: 30.1.2011 Eduskunnan www-sivusto - Eduskunta - valtiopäiväasiat

  Huomioitavaa!
  Pykälä 94 – ei mainittu kenen äänten enemmistöstä on kyse
  Pykälä 95 – mainittu, että äänten enemmistö koskee eduskuntaa  Jo kyse on pelkästä huolimattomuudesta niin pitäisi tukistaa. Valtion tilitarkastajat ovat jo vuosia sitten huomauttaneet huonosta lainvalmistelusta. On sentään kysymys Suomen perustuslaista.

  Jos taas kyse on tahallisuudesta niin on syytä vielä suurempaan kysymysmerkkiin. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

  VastaaPoista