7.8.2011

Tupo vai palkkakatto?

Olen jo vuosia kuunnellut julkisuudessa miten EK jatkuvasti vakuuttelee ettei paluuta tupo:on ole.

Kuitenkin jo vuosia on EK vaatinut palkansaajajärjestöiltä palkkamalttia. Ja samalla EK on antanut jäsenjärjestöilleen ehkä epäviralliset mutta hyvin tiedossa olevat palkkaraamit ja suorastaan palkkakaton, jota kaikki työnantajajärjestöt tuntuvat noudattavan.

En ymmärrä mikä on se suuri ero palkkakaton ja tupon välillä? Minusta molemmat määräävät (lähes?) samalla tavoin työehtosopimusten palkkaraamit. Aika vähän jos ollenkaan on ollut nähtävissä mitään alakohtaisia joustoja, joita erilainen tuottavuuden kehitys olisi mahdollistanut. Ja jota kehitystä alakohtaisten työehtosopimusten olisi pitänyt mahdollistaa.

Mutta jos ajattelen kilpailulainsäädäntöä niin minusta kyse on selvästä ostokartellista. Määrätään palkkakatto joka on siis reunaehto työvoiman korkeimman ostohinnan kehityksestä. Tosin en ole perehtynyt koskeeko kilpailulainsäädäntö työmarkkinoita. Mutta yhtä kaikki samanlainen toisen osapuolen määräämä kilpailunrajoitus on kyseessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti